Kategorie
Filtry

Testery czystości jonowej

Logo Microtronic

KONTROLA ZANIECZYSZCZENIA JONOWEGO - KONTESU

Określenie zanieczyszczenia jonowego jest konieczne, ponieważ pozostałości jonowe z produkcji PCB i procesu lutowania mogą mieć negatywny wpływ na niezawodność gotowego zestawu. W wilgotnym środowisku zanieczyszczenia jonowe mogą powodować problemy. Na przykład wzrost dendrytów może prowadzić do zwarć między ścieżkami przewodnika. Korozja może również zaatakować tory przewodów lub utracić rezystancję izolacji. Dlatego ważne jest monitorowanie poziomu zanieczyszczenia jonowego w celu wyciągnięcia wniosków na temat czystości, a tym samym oczekiwanej niezawodności zespołu

ConTTest BG transparent 400

Zanieczyszczenie jonowe mierzy się przez zanurzenie składnika w roztworze testowym, mieszaninie 2-propanolu i wody dejonizowanej w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Te oderwane substancje jonowe zmieniają przewodność elektryczną badanego roztworu; ta zmiana przewodności jest mierzona za pomocą bezobsługowej precyzyjnej celi pomiarowej. Obliczona w ten sposób wartość zanieczyszczenia jest pokazana jako wartość równoważna μg NaCl / cm2. Przed każdym testem roztwór testowy jest czyszczony za pomocą filtra. Wymiana roztworu testowego nie jest konieczna. Po oczyszczeniu roztworu testowego badany element jest dodawany do zbiornika i rozpoczyna się cykl testowy.

Powierzchnię pomniejszoną o wszelkie odchylenia dla komponentów, złączy itp. Oraz czas trwania testu należy określić jako parametry testu. Parametry te można uzupełnić notatkami lub instrukcjami w polu testowym i zapisać pod dowolną nazwą (np. Nazwą komponentu).

Wyniki testu są przesyłane do pliku MS Word w celu wydruku. Wykorzystuje się do tego swobodnie edytowalny szablon. Można to dostosować i zaprojektować według potrzeb. Na przykład wstawienie logo firmy bardzo popularne.

 Następnie możesz jak zwykle wydrukować, wysłać lub zapisać wyniki z Worda. Dużą zaletą jest możliwość edycji szablonu, którą można dostosować do własnych wymagań.

 Oferujemy systemy ConTTest w 3 rozmiarach:

 • ConTTest CT100
 • ConTTest CT250
 • ConTTest CT600

 Broszury

conttest prospekt

Załącznik PDF.

ConTTest został zaprojektowany do pomiaru zanieczyszczenia jonowego płytek drukowanych (PCB) oraz płytek w łatwy i dokładny sposób zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak:

 • IPC/ANSI-J-STD001,
 • Def. STD
 • IEC

Inna nazwa tego testu to ROSE (Resistivity Of Solvent Extract) lub SEC (Solvent Extract Conductivity). Przeprowadzanie badania płytek drukowanych (PCB) oraz płytek pod kątem zanieczyszczenia jonowego zalecenie jest w fazie rozwojowej oraz podczas procesu produkcyjnego. Tego typu zanieczyszczenie może zapoczątkować procesy elektrochemiczne, które mogą powodować odwracalne lub nieodwracalne błędy lub awarie płytek.
System składa się z:

 • zbiornika z roztworem 50% do 70% izopropanolu i dejonizowanej wody, w którym
  umieszczana jest próbka,
 • pompy
 • celi pomiaru przewodności kompensowanej temperaturowo.
 • filtra do regeneracji roztworu testowego
 • zaworów do sterowania przepływem roztworu testowego pomiędzy obwodem
  regeneracji a obwodem testowym
 • elementu grzewczego, który może podgrzać testowany roztwór do zadanej
  temperatury.

Zasada działania.
Próbkę wprowadza się do roztworu testowego. Zanieczyszczenie jonowe rozpuszcza się w
roztworze testowym, co powoduje zmianę przewodności badanego roztworu, które zostaje
zmierzone. Posiadając dane na temat przewodnictwa i powierzchni płytki można obliczyć
zanieczyszczenie jako NaCl równoważnik w ug/cm2 NaCl.


 
Wyników na stronie: 25 50 75
Strona

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Maszyny i materiały do elektroniki

Materiały do elektroniki

Jerzy Ziółkowski

+48 606-893-910

email kontaktowy do Jerzy Ziółkowski

Rafał Przegaliński

+48 605-548-484

email kontaktowy do Rafał Przegaliński

Maszyny i urządzenia

Aleksander Jaświec

+48 603-411-677

email kontaktowy do Aleksander Jaświec

Tomasz Bińkowski

+48 609-743-474

email kontaktowy do Tomasz Bińkowski