Strona główna » Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków przemysłowych - neutralizacja

Ścieki przemysłowe są produktem ubocznym wielu złożonych procesów technologicznych, w których wykorzystuje się różne substancje i związki chemiczne. Powstałe w trakcie ich realizacji płynne odpady stanowią mieszaninę zużytych cieczy, zawiesin, koloidów i roztworów o zróżnicowanym składzie i stopniu toksyczności.

Dlatego skuteczna neutralizacja ścieków przemysłowych wymaga przede wszystkim dobrania odpowiedniego procesu oczyszczania, a także wytypowania odpowiednich do tego celu produktów. Dzięki naszym produktom chemicznym oczyszczanie ścieków jest nie tylko możliwe, ale również skuteczne.

Firma C.H. Erbslöh Polska oferuje wysokiej jakości produkty do oczyszczania ścieków przemysłowych, które pomagają w strącaniu metali ciężkich z roztworów wodnych, rozkładzie emulsji, koagulacji, flokulacji, redukcji siarczanów i fosforanów, a także redukcji wartości ChZT poprzez absorbcję zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach.

Dodatkowo klienci mogą korzystać z usług naszego laboratorium technologicznego, a także wiedzy wykwalifikowanych doradców posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu oczyszczania ścieków.

Czy masz problem ze ściekami przemysłowymi?

 • Metale ciężkie związane w kompleksy?
 • Ponadnormatywna mętność ścieków?
 • Słaba sedymentacja osadów ściekowych?
 • Zbyt wysokie siarczany?
 • Tłuszcze i oleje?
 • Zabarwienie ścieków?
 • Wysokie wartości ChZT?
 • Metale ciężkie?
 • Uciążliwe zapachy?
 • Pienienie się ścieków?
 • Farby i lakiery?
 • Emulsje olejowe?

Rozwiążemy je!

NEOSORB / LIQUISORB! Reaktywne środki rozdzielające o bardzo wysokiej adsorpcji.
Efekt oczyszczania, specjalnie dostosowany do potrzeb klienta.
NOVOFLOC / NEOFLOC! Koagulanty.
CHE COAT DF / FOAM FREE! Środki antypienne.
NOVOCRACK! Środki do rozdzielania emulsji.
CHE 16-063! Skuteczny środek przeznaczony do redukcji siarczanów.
PLEXON / CHE-MEX! Środki strącające metale ciężkie związane w kompleksy.
SECUSED / SEDIFLOC! Wysoko skuteczne flokulanty polimerowe.
NEUTRADOR! Środek do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

 
 

Złożoność ścieków odprowadzanych do oczyszczalni sprawia, że proces usuwania zawartych w nich substancji jest wieloetapowy. W jego trakcie wykorzystuje się metody mechaniczne i chemiczne, dzięki którym jest możliwe wyodrębnienie oraz wyeliminowanie określonych grup związków. Osiąga się to zarówno przez ich neutralizację w wyniku reakcji chemicznej, jak też przez wytrącanie osadów i ich mechaniczne oddzielanie. Każdy z tych procesów jest wynikiem badań przeprowadzanych w laboratoriach chemicznych, którymi dysponuje również firma C.H. Erbslöh. Dzięki temu substancje, które oferujemy oczyszczalniom, gwarantują wysoką skuteczność działania.

Metody oczyszczania ścieków


Poszczególnie etapy oczyszczania ścieków obejmują między innymi eliminowanie metali ciężkich i związków chemicznych będących produktem ubocznych procesów technologicznych. Stosowane w tym celu metody fizyko-chemiczne i chemiczne obejmują między innymi neutralizację, sorpcję, ekstrakcję, elektrolizę i destylację, a także koagulację. Procesy te mogą być przeprowadzane niezależnie lub łączone, w celu osiągnięcia lepszego efektu. 

Jedną z najczęściej stosowanych metod jest neutralizacja związków w ściekach. Celem jej stosowania jest zmiana pH płynnych odpadów z alkalicznego na kwaśny lub odwrotnie. W jej trakcie stosuje się między innymi mleko wapienne i gazy odpadowe z amoniakiem (alkalizacja), lub kwaśne gazy spalinowe powstające z paliw zawierających tlenki siarki i azotu lub dwutlenek węgla (zakwaszanie). 

Drugim stałym elementem oczyszczania ścieków jest koagulacja. Polega ona na łączeniu małych cząsteczek koloidowych w zespoły, których wielkość i masa pozwalają na wytrącenie zwartego osadu (koagulatu). Do zainicjowania tego procesu stosuje się koagulaty nieorganiczne takie jak preparaty z serii Novofloc 48 dostępne w naszej ofercie. Związkami inicjującymi koagulację i mogą być elektrolity czy polielektrolity, takie jak np. kopolimery kwasu akrylowego. Zaletą metody jest możliwość oddzielenia znacznej części osadów występujących w takich gałęziach przemysłu jak chemiczny, włókienniczy czy garbarski. Pozwala ona na redukcję zawiesin do 90% oraz BZT5 do 85%.
  

 
ProduktSkrócony opisGrupa produktów

CHE 16-063

środek przeznaczony do redukcji siarczanów.Siarczany - usuwanie redukcjaWięcej Zapytaj

CHE ® -COAT-DF 691

 mieszanina olejów mineralnych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych. Wolny od silikonów i alkilofenyloetoksylanów.Środki antypienneWięcej Zapytaj

CHE® Liquisorb

Seria wysoko efektywnych środków adsorpcyjnych obniżających wartości ChZT, wartości związków organicznych oraz węglowodorów chlorowanych. Usuwają substancje powierzchniowo-czynne oraz zabarwienie ścieków.Pozostałe produktyWięcej Zapytaj

Granucol® WS

Węgiel aktywny wodno rozpuszczalny w formie granulek, redukuje sulfoniany perfluorooktanu w ściekach. Stosowany również do regeneracji kąpieli galwanicznych.Węgiel aktywny granulowanyWięcej Zapytaj

IKOMONT BN

Aktywowany bentonitBentonit aktywowanyWięcej Zapytaj

Neosorb F 52

Uniwersalny produkt do wstępnego oczyszczania ścieków przemysłowych.Flokulanty mineralne (glinokrzemiany)Więcej Zapytaj

Novofloc 48

Koagulant nieorganiczny, wszechstronny do ścieków zanieczyszczonych (rozbijanie emulsji, rozbijanie tłuszczy)KoagulantyWięcej Zapytaj

Plexon 2210

Wszechstronny produkt do strącania metali ciężkich ze ścieków oraz przeciwko silnym kompleksom, modyfikowany zapachowo.Środki do strącania i usuwania metali ciężkichWięcej Zapytaj

Q-BOND 1402-WHLV

Białe odblaskowe wypełnienie; szybkie lekarstwoOczyszczanie ścieków przemysłowychWięcej Zapytaj

SEDIFLOC 690C

flokulant kationowy w postaci proszku;Produkty do oczyszczania ścieków komunalnychWięcej Zapytaj

SEDIFLOC 731A

flokulant anionowy w postaci proszku;Flokulanty (polielektrolity)Więcej Zapytaj

CHE ® -COAT-DF 581B

 rozbijający pianę, mieszanina lekkich olejów mineralnych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych. Wolny od silikonów i alkilofenyloetoksylanów.Środki antypienneWięcej Zapytaj

CHE® Novocrack

Seria organiczno-syntetycznych emulsji rozdzielających o krótkim czasie reakcji nie zwiększających ilości osadów.Pozostałe produktyWięcej Zapytaj

Neosorb FT 52

Specjalna alternatywa dla redukcji metali ciężkich związanych w kompleksach (dobry przeciwko Cu!)Flokulanty mineralne (glinokrzemiany)Więcej Zapytaj

Novofloc 59

Nieorganiczny specjalny produkt dla wspomagania wiązania i flokulacji metali ciężkich.KoagulantyWięcej Zapytaj

Plexon 3315

Produkt dla specjalnych zastosowań (do strącania między innymi Zn/Ni występujących w ściekach).Środki do strącania i usuwania metali ciężkichWięcej Zapytaj

SEDIFLOC 408 CHH

flokulant kationowy w postaci proszku;Produkty do oczyszczania ścieków komunalnychWięcej Zapytaj

SEDIFLOC 690C

flokulant kationowy w postaci proszku;Flokulanty (polielektrolity)Więcej Zapytaj

CHE®-MEX-TMT

Produkt standardowy dla elektrowni i zakładów utylizacji śmieci.Środki do strącania i usuwania metali ciężkichWięcej Zapytaj

FOAMFREE 940

środek antypienny na bazie niejonowych środków powierzchniowo czynnych, wolny od silikonów i olejów mineralnych.Środki antypienneWięcej Zapytaj

Neosorb GS-AN

Produkt przeznaczony do wysokiej detronizacji ścieków przemysłowych (elektro-powłoki, recykling).Flokulanty mineralne (glinokrzemiany)Więcej Zapytaj

Novofloc DW-1

Produkt poprawiający usuwanie wody z osadów podczas procesu odwadniania na prasach komorowych.Pozostałe produktyWięcej Zapytaj

Novofloc FEX 5

Specjalny produkt do usuwania zabarwień i wiązania substancji zanieczyszczających ze ścieków.KoagulantyWięcej Zapytaj

SEDIFLOC 104

flokulant kationowy w postaci emulsji;Flokulanty (polielektrolity)Więcej Zapytaj

SEDIFLOC 104

flokulant kationowy w postaci emulsji;Produkty do oczyszczania ścieków komunalnychWięcej Zapytaj
Wyników na stronie: 25 50 75
Strona 123

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Arkadiusz Walkiewicz

+48 667-883-334

email kontaktowy do Arkadiusz Walkiewicz

Hubert Izydorski

+48 609-749-454

email kontaktowy do Hubert Izydorski