Strona główna » Oczyszczanie ścieków przemysłowych » Środki do strącania i usuwania metali ciężkich

Środki do strącania i usuwania metali ciężkich z wody i ścieków

Jednym ze składników ścieków przemysłowych oraz wody mogą być metale ciężkie, takie jak cynk, nikiel, kadm, ołów czy miedź. Strącanie ich w procesach neutralizacji jest niezbędne z uwagi na to, że w większości są one toksyczne dla ludzi i zwierząt. Dlatego redukcja metali ciężkich stanowi istotny element procesu oczyszczania ścieków.

Chemiczne strącanie i usuwanie metali jest szczególnie wymagane w przypadku płynnych odpadów z procesów galwanotechnicznych. Oczyszczanie ścieków galwanicznych czy wody polega na wywoływaniu reakcji pomiędzy rozpuszczalnymi związkami metali i odczynnikiem strącającym. Powstałe w tym procesie jony łączą się w nierozpuszczalne cząsteczki, które w procesie flokulacji i sedymentacji zostają oddzielone od ścieku podczyszczonego.

Skuteczna neutralizacja ścieków galwanotechnicznych zależy przede wszystkim od stężenia jonów zanieczyszczających w roztworze oraz od prawidłowego doboru produktu strącającego. Na wytrącanie metali w ściekach galwanotechnicznych oraz w wodzie mają wpływ także warunki, w jakich przeprowadzana jest reakcja. Dlatego też odpowiednie ustawienie przebiegu procesu ma kluczowe znaczenie w neutralizacji ścieków galwanotechnicznych, oraz pozostałe produkty z grupy Plexon i CHE nie wymienione w zestawieniu.


 
ProduktSkrócony opisGrupa produktów

Plexon 2210

Wszechstronny produkt do strącania metali ciężkich ze ścieków oraz przeciwko silnym kompleksom, modyfikowany zapachowo.Środki do strącania i usuwania metali ciężkichWięcej Zapytaj

Plexon 3315

Produkt dla specjalnych zastosowań (do strącania między innymi Zn/Ni występujących w ściekach).Środki do strącania i usuwania metali ciężkichWięcej Zapytaj

CHE®-MEX-TMT

Produkt standardowy dla elektrowni i zakładów utylizacji śmieci.Środki do strącania i usuwania metali ciężkichWięcej Zapytaj

CHE®-MEX-PSD

Produkt o neutralnym zapachu i przyjazny dla środowiska, alternatywa dla Na2S.Środki do strącania i usuwania metali ciężkichWięcej Zapytaj

CHE®-MEX-OECO1

Wszechstronny, wiąże podstawowe metale, przyjazny dla środowiska, stosowany tam gdzie wymagana jest wysoka czystość oczyszczanego ścieku - klasa 1.Środki do strącania i usuwania metali ciężkichWięcej Zapytaj
Wyników na stronie: 25 50 75
Strona 1

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Arkadiusz Walkiewicz

+48 667-883-334

email kontaktowy do Arkadiusz Walkiewicz

Hubert Izydorski

+48 609-749-454

email kontaktowy do Hubert Izydorski