Oczyszczanie ścieków przemysłowych - C.H. Erbslöh

 Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Ścieki przemysłowe są produktem ubocznym wielu złożonych procesów technologicznych, w których wykorzystuje się różne substancje i związki chemiczne. Powstałe w trakcie ich realizacji płynne odpady stanowią mieszaninę zużytych cieczy, zawiesin, koloidów i roztworów o zróżnicowanym składzie i stopniu toksyczności. Dlatego skuteczna neutralizacja ścieków przemysłowych wymaga przede wszystkim dobrania odpowiedniego procesu oczyszczania, a także wytypowania odpowiednich do tego celu produktów. Dzięki naszym produktom chemicznym oczyszczanie ścieków przemysłowych jest nie tylko możliwe, ale również skuteczne.


Firma C.H. Erbslöh Polska oferuje wysokiej jakości produkty do oczyszczania ścieków przemysłowych, które pomagają w strącaniu metali ciężkich z roztworów wodnych, rozkładzie emulsji, koagulacji, flokulacji, redukcji siarczanów i fosforanów, a także redukcji wartości ChZT poprzez absorbcję zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. Dodatkowo klienci mogą korzystać z usług naszego laboratorium technologicznego, a także wiedzy wykwalifikowanych doradców posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu oczyszczania ścieków.

Masz pytania

Skontaktuj się z nami

Produkty do oczyszczania ścieków przemysłowych

Arkadiusz Walkiewicz

+48 667-883-334

AWalkiewicz@cherbsloeh.com

Hubert Izydorski

+48 609-749-454

HIzydorski@cherbsloeh.com

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com