Strona główna » Oczyszczanie ścieków przemysłowych » Bo my się na tym znamy » Strącanie metali ciężkich II wartościowych

Strącanie metali ciężkich II wartościowych

Metale ciężkie w ściekach mogą pochodzić z wielu różnych procesów produkcyjnych, takich, jak m.in. galwanizacja, cynkowanie ogniowe, elektropolerowanie stali nierdzewnej, malowanie proszkowe, produkcja akumulatorów i inne. Mogą występować one także w postaci skompleksowanej (powłoki cynk-nikiel), co podnosi poziom trudności ich neutralizacji.

Odpowiednia optymalizacja procesu oczyszczania ścieków zawierających metale ciężkie dwuwartościowe, wymaga indywidualnego podejścia do każdego przypadku, w zależności od składu konkretnego ścieku surowego, jego rodzaju (np. metale w postaci kompleksu lub nie), a także dostosowania się do specyfiki i warunków pracy danej oczyszczalni oraz jej typu (okresowa, przepływowa). 

Opierając się na wiedzy oraz doświadczeniu technologicznym naszych specjalistów, wskazujemy naszym Klientom odpowiednią drogę postępowania z wykorzystaniem naszych własnych specjalistycznych środków strącających i flokulujących, opracowanych pod konkretne problemy i spełniających wymogi rynku zarówno polskiego, jak i rynków europejskich.

Optymalizacja procesu obejmuje zarówno działania mające na celu strącenie metali ciężkich dwuwartościowych (w tym w postaci skompleksowanej) do stężeń niższych od wymaganych limitów, jak i dobór odpowiedniego środka flokulującego do zapewnienia właściwej flokulacji, poprawy sedymentacji, czy też uzyskania lepszej suchej masy osadów.

Aby najlepiej opracować taki proces, należy określić następujące czynniki, które mają wpływ na jego przebieg i końcowy efekt:

  • określenie rodzaju ścieku surowego;
  • dobór właściwego środka strącającego w celu redukcji stężeń metali ciężkich do poziomu poniżej wymaganych norm;
  • określenie potrzebnej dawki środka strącającego;
  • dobór środka flokulującego;
  • optymalizacja pH oraz czasu reakcji na każdym etapie procesu.

Produkty rekomendowane przez naszą firmę do skutecznej redukcji poziomu metali ciężkich w oczyszczanych ściekach:

  1. Produkty serii PLEXON,
  2. Produkty serii CHE-MEX,
  3. Produkty serii NOVOFLOC,
  4. Produkty serii NEOSORB,
  5. Produkty serii BESTFLOC.

Poniżej prezentujemy kilka przykładów wyników redukcji metali ciężkich, które osiągnęliśmy podczas opracowywania procesu neutralizacji ścieków przemysłowych dla naszych Klientów:

 

Proces

Stężenie metali – ścieki surowe [mg/l]

Stężenie metali – ścieki oczyszczone [mg/l]

Stopień redukcji [%]

1

Zn 267; Ni 12,90; Cu 32

Zn 1,94; Ni < 0,05; Cu 0,1

Zn 99,27%, Ni 99,6%, Cu 99,68%

2

Zn 295; Ni 49

Zn 0,87, Ni 0,48

Zn 99,7%, Ni 99%

3

Zn 800; Ni 80

Zn 0,47; Ni < 0,05

Zn 99,94%, Ni 99,04%

4

Zn 340; Ni 82

Zn 1,73; Ni 0,08

Zn 99,5%, Ni 99,9

5

Zn 45; Ni 17,2; Cu 7; Cd 23

Zn 0,25; Ni < 0,05; Cu 0,2; Cd < 0,0005

Zn 99,44%, Ni 99,7%, Cu 97,09%, Cd 100%

6

Ni 1000 mg

Ni < 0,05

Ni 99,99%

7

Zn 520; Ni 73; Cu 89

Zn 0,2; Ni < 0,05; Cu 0,07

Zn 99,96%, Ni 99,03%, Cu 99,92%

8

Zn 2037 

Zn 1,89

Zn 99,9%

9

Pb 4,5

Pb 0,0042

Pb 99,9%


 
Wyników na stronie: 25 50 75
Strona

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Arkadiusz Walkiewicz

+48 667-883-334

email kontaktowy do Arkadiusz Walkiewicz

Hubert Izydorski

+48 609-749-454

email kontaktowy do Hubert Izydorski