Redukcja wartości ChZT - jak zmniejszyć ChZT w ściekach przemsyłowych

Wartość ChZT w ścieku surowym może być powodowana różnymi zanieczyszczeniami organicznymi, które z procesów produkcji przenoszone są do generowanego ścieku. W zależności od tych zanieczyszczeń wartości ChZT mogą zmieniać się w bardzo szerokim zakresie. Uzyskanie wartości 1000 mg/l ChZT w ścieku po obróbce używając standardowych koagulantów nieorganicznych jest czasami niemożliwe. Dlatego też odpowiedni dobór koagulantu, jego dawka, odpowiednie pH jak również możliwe wprowadzenie procesów 2 lub 3 stopniowych neutralizacji takich ścieków poprawia znacząco wyniki redukcji tego parametru. Jednym z podstawowych procesów neutralizacji ścieków przemysłowych - jest proces koagulacji. Aby skutecznie przeprowadzić taki proces bardzo ważnym jest odpowiedni dobór koagulantu do neutralizowanego ścieku jak i poprawne dobranie parametrów procesu. Aby najlepiej zoptymalizować taki proces należy określić następujące czynniki, które mają wpływ na proces:

 • określenie rodzaju ścieku surowego;
 • dobór najbardziej optymalnego koagulantu w celu redukcji jak największej wartości ChZT w oczyszczanym ścieku;
 • ustalenie najkorzystniejszego pH dozowania koagulantu;
 • określenie dawki koagulantu;
 • ustalenie końcowego pH ścieku przed procesem flokulacji;
 • ustalenie podatności ścieku na redukcję ChZT poprzez sorpcję na węglach aktywnych lub bentonitach aktywowanych w celu ewentualnego 2 stopniowego procesu oczyszczania;

W naszym laboratorium opracowujemy obróbkę ścieków od naszych klientów w taki sposób aby przedstawić im najlepszą możliwą drogę postępowania. Duża różnorodność produktów oferowanych przez naszą firmę na rynku polskim i europejskim pozwala nam sprostać wymaganiom klienta.

Produkty rekomendowane przez naszą firmę do skutecznej redukcji wartości ChZT w oczyszczanych ściekach:

 1. Produkty serii Novofloc,
 2. Produkty serii Neosorb,
 3. Produkty serii Novocrack,
 4. Produkty serii Neofloc,
 5. Produkty serii Liquisorb Part I,
 6. Produkt Granucol WS,

Poniżej prezentujemy kilka przykładów redukcji wartości ChZT, które osiągnęliśmy podczas opracowywania procesu oczyszczania ścieków przemysłowych dla naszych klientów:

Przykład 

ChZT w ścieku surowym (mg/l) 

ChZT w ścieku oczyszczonym (mg/l) 

Stopień redukcji (%) 

1

2850

488

82,88

2

6390

920

85,60

3

16700

2740

83,59

4

1820

389

78,63

5

754

18,70

97,52

6

1890

360

80,95

7

83600

4010

95,20


 
Wyników na stronie: 25 50 75
Strona

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Arkadiusz Walkiewicz

+48 667-883-334

email kontaktowy do Arkadiusz Walkiewicz

Hubert Izydorski

+48 609-749-454

email kontaktowy do Hubert Izydorski