Kategorie
Filtry
Estry do Klejów

Estry do Klejów

Estry są związkami chemicznymi, które odgrywają ważną rolę w produkcji klejów. Dodatek tych substancji pozwala na uzyskanie konkretnych parametrów preparatu, a w wielu przypadkach jest też niezbędny do wywołania reakcji. Przykładem takich produktów są reakcyjne kleje metakrylowe, tworzone na bazie estru kwasu metakrylowego. Innym są kleje cyjanoakrylowe, do wytwarzania których stosuje się ester etylowy oraz estry butylowe i alkilowe. Zadaniem tych substancji chemicznych jest zapewnienie uniwersalnych właściwości adhezyjnych oraz zmniejszenie reaktywności. W przypadku klejów na bazie polichloroprenu estry mogą być wykorzystywane jako rozpuszczalniki organiczne przeznaczone do tworzenia roztworu. W technologii klejów stosuje się też pochodne nierozpuszczanej celulozy, którymi zazwyczaj są estry. Odznaczają się one wysoką lepkością i są rozpuszczalne w wodzie. Środki, które proponujemy, są preparatami estrowymi obniżającymi temperaturę tworzenia filmu i Tg, poprawiającymi elastyczność klejonego spojenia oraz stabilizację PVC. Zwiększają też odporność na rozpuszczalniki.
 
Wyników na stronie: 25 50 75
Strona

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Powłoki malarskie i kleje

Mirosław Marjański

+48 607-118-613

email kontaktowy do Mirosław Marjański