Strona główna » Aktualności » Oczyszczanie ścieków » Flokulacja wody - na czym polega

Flokulacja wody - na czym polega

17-03-2023  |  Oczyszczanie ścieków Flokulacja to proces polegający na usuwaniu z wody zawiesin stałych oraz mikroorganizmów, których obecność może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka oraz na jakość wody. Jest to ważny etap procesu uzdatniania wody, który pozwala na uzyskanie wody pitnej zgodnej z normami sanitarnymi.

Flokulacja polega na łączeniu drobnych cząstek zawiesin w większe agregaty, zwane flokami. Dzięki temu, że floki są większe i cięższe od pojedynczych cząstek, są one łatwiejsze do usunięcia z wody. Proces ten jest często wykorzystywany w oczyszczalniach wody, gdzie zastosowanie specjalnych koagulantów oraz flokulantów pozwala na usunięcie z wody zanieczyszczeń.

Koagulanty są zazwyczaj solami metalowymi, takimi jak chlorek glinu, siarczan glinu czy chlorek żelaza. Działają one poprzez zmianę ładunku elektrycznego cząstek zawiesin, co prowadzi do ich łączenia się w większe agregaty. Flokulanty natomiast to substancje organiczne, takie jak polielektrolity czy polimery. Działają one poprzez zwiększenie szybkości i intensywności flokulacji, co przyspiesza proces usuwania zanieczyszczeń z wody.
 
Flokulacja i jej przebieg
 

Proces flokulacji


Jest zazwyczaj poprzedzony procesem koagulacji, który jest odpowiedzialny za zmianę ładunku elektrycznego cząstek zawiesin. W trakcie koagulacji, koagulanty dodawane są do wody, co prowadzi do neutralizacji ładunku elektrycznego cząstek zawiesin. Dzięki temu cząstki te tracą swoją zdolność do odpierania się nawzajem, co umożliwia ich łączenie się w większe agregaty.

Następnie do wody dodawane są flokulanty, które przyspieszają proces flokulacji. Flokulanty te mają zdolność do łączenia się z cząsteczkami zawiesin, co powoduje, że te ostatnie łączą się ze sobą w większe agregaty. W ten sposób powstają floki, które są łatwiejsze do usunięcia z wody.

Proces flokulacji jest ważnym etapem w procesie uzdatniania wody. Dzięki niemu można usunąć z wody wiele szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak wirusy, bakterie, glony, osady, muł czy metale ciężkie. Warto jednak pamiętać, że proces ten nie usuwa wszystkich zanieczyszczeń, dlatego też woda poddana procesowi flokulacji powinna być dalej poddawana procesowi filtracji oraz dezynfekcji.

 

Filtracja


Jest kolejnym etapem procesu uzdatniania wody, po flokulacji. Polega ona na przepuszczeniu wody przez różnego rodzaju filtry, które mają za zadanie zatrzymać resztki zawiesin oraz cząstki organiczne, które nie zostały usunięte w trakcie flokulacji. Filtry stosowane w procesie filtracji wody mogą być wykonane z różnego rodzaju materiałów, takich jak piasek, węgiel aktywny czy membrany filtracyjne.

 

Dezynfekcja


Ostatnim etapem procesu uzdatniania wody jest dezynfekcja. Polega ona na eliminacji szkodliwych mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy czy grzyby, które mogą powodować choroby zakaźne. Dezynfekcja wody może być przeprowadzana przy użyciu różnego rodzaju środków dezynfekcyjnych, takich jak chlor, ozon czy UV. Każdy ze środków dezynfekcyjnych ma swoje wady i zalety, dlatego też wybór odpowiedniego środka dezynfekcyjnego zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i stopień zanieczyszczenia wody, koszty oraz preferencje lokalnych władz.

 

Podsumowanie


Podsumowując, flokulacja jest jednym z kluczowych etapów procesu uzdatniania wody, który umożliwia usuwanie z wody szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak wirusy, bakterie czy metale ciężkie. Proces ten polega na łączeniu drobnych cząstek zawiesin w większe agregaty, zwane flokami, co umożliwia ich łatwiejsze usunięcie z wody. Proces flokulacji jest zazwyczaj poprzedzony procesem koagulacji, który jest odpowiedzialny za zmianę ładunku elektrycznego cząstek zawiesin. Po flokulacji woda poddawana jest procesowi filtracji oraz dezynfekcji, które umożliwiają usunięcie pozostałych zanieczyszczeń oraz eliminację szkodliwych mikroorganizmów. Dzięki procesowi uzdatniania wody można uzyskać wodę pitną zgodną z normami sanitarnymi oraz zapewnić ochronę zdrowia ludzi oraz środowiska.

Firma C.H. Erbslöh Polska oferuje wysokiej jakości produkty do oczyszczania ścieków przemysłowych, które pomagają w strącaniu metali ciężkich z roztworów wodnych, rozkładzie emulsji, koagulacjiflokulacjiredukcji siarczanów i fosforanów, a także redukcji wartości ChZT poprzez absorbcję zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach.

Dodatkowo klienci mogą korzystać z usług naszego laboratorium technologicznego, a także wiedzy wykwalifikowanych doradców posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu oczyszczania ścieków.