Strona główna » Aktualności » Kleje przemysłowe » Produkcja klejów przemysłowych

Produkcja klejów przemysłowych

24-03-2021  |  Kleje przemysłowe Kleje przemysłowe stanowią bardzo szeroką grupę produktów, które różnią się właściwościami. Dzięki temu mogą być stosowane do spajania różnych materiałów i tworzenia połączeń pracujących w rozmaitych warunkach oraz pod zmiennym obciążeniem. Osiągnięcie takich efektów wymaga tworzenia preparatów klejących, których bazą są konkretne związki chemiczne. Do wytwarzania klejów producenci wykorzystują też różne technologie.

Produkcja klejów przemysłowych
 

Grupy klejów przemysłowych


Mówiąc o produkcji klejów przemysłowych, należy zacząć od ich klasyfikacji. Nie można bowiem scharakteryzować jednego procesu ich tworzenia ze względu na to, że każda grupa substancji klejących powstaje z innych związków i w innych technologiach. Powszechnie przyjęty podział jest oparty na składzie chemicznym, przy czym warunkuje on też przeznaczenie preparatu. Wyróżnia się kleje:
  • akrylowe, 
  • metakrylowe,
  • cyjanoakrylowe,
  • poliuretanowe,
  • epoksydowe,
  • silikonowe.

Proces produkcji klejów przemysłowych


Produkcja poszczególnych grup klejów odbywa się na różnych zasadach. Podstawę stanowi przygotowanie konkretnych substancji bazowych, które następnie są poddawane różnym procesom – polimeryzacji, kondensacji, suszeniu czy łączeniu z dodatkami poprawiającymi ich właściwości. Proces wytwarzania poszczególnych typów klejów przebiega następująco:
  • kleje akrylowe – podstawę do ich produkcji stanowią związki oparte na estrach, kwasy akrylowe i metakrylowe oraz ich pochodne. Ich powstawanie następuje w procesie polimeryzacji. Następnie do produktu jest dodawany aktywator, który przyspiesza proces utwardzania,
  • kleje cyjanoakrylowe – są produkowane z cyjanoakrylanu alkilowego i formaldehydu. Związki te są poddawane kondensacji z udziałem katalizatora o zasadowym pH. Następnie produkt jest suszony w celu usunięcia rozpuszczalnika,
  • kleje silikonowe – powstają na bazie piasku krzemowego o konsystencji żelu. Do mieszanki dodaje się też szkło wodne, które jest efektem działania ługu sodowego na krzemionkę.
  • kleje poliuretanowe – mogą być jedno- lub dwuskładnikowe. Pierwsze produkuje się z prepolimerów. Drugie zawierają poliole oraz izocyjaniany.

Wytwarzanie konkretnych klejów przemysłowych odbywa się w sposób automatycznych na specjalnych maszynach i liniach technologicznych. Są one nowoczesne, sterowane elektronicznie, co gwarantuje bardzo precyzyjne dozowanie substancji składowych czy kontrolowanie warunków procesu.