Testery czystości jonowej

ConTTest został zaprojektowany do pomiaru zanieczyszczenia jonowego płytek drukowanych (PCB) oraz płytek zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak IPC/ANSI-J-STD001, Def. STD oraz IEC w łatwy i dokładny sposób. Ten test jest często nazywany ROSE (Resistivity Of Solvent Extract) lub SEC (Solvent Extract Conductivity).

Przeprowadzanie badania płytek drukowanych (PCB) oraz płytek pod kątem zanieczyszczenia jonowego zalecenie jest w fazie rozwojowej oraz podczas procesu produkcyjnego. Tego typu zanieczyszczenie może rozpocząć procesy elektrochemiczne, które mogą powodować odwracalne lub nieodwracalne błędy lub awarie płytek.

System opiera się na zbiorniku z roztworem 50% do 70% izopropanolu i dejonizowanej wody, do którego umieszczana jest próbka, pompy oraz celi pomiaru przewodności kompensowanej temperaturowo. Posiada on również wbudowany filtr, do regeneracji roztworu testowego oraz zawory do sterowania przepływem roztworu testowego pomiędzy obwodem regeneracji a obwodem testowym. Element grzewczy może podgrzać testowany roztwór do zadanej temperatury.

Próbkę wprowadza się do roztworu testowego. Zanieczyszczenie jonowe rozpuszcza się w roztworze testowym, co powoduje zmianę przewodności badanego roztworu, które zostaje zmierzone. Posiadając dane na temat przewodnictwa i powierzchni płytki można obliczyć zanieczyszczenie jako NaCl równoważnik w ug/cm2 NaCl.

Masz pytania

Skontaktuj się z nami

Materiały do elektroniki

Jerzy Ziółkowski

+48 606-893-910

JZiolkowski@cherbsloeh.com

Rafał Przegaliński

+48 605-548-484

RPrzegalinski@cherbsloeh.com

Maszyny i urządzenia

Aleksander Jaświec

+48 603-411-677

AJaswiec@cherbsloeh.com

Tomasz Bińkowski

+48 609-743-474

TBinkowski@cherbsloeh.com

Karolina Janczak

+48 663-840-464

KJanczak@cherbsloeh.com

Kleje przemysłowe

Sebastian Fibrand

+48 695-646-454

SFibrand@cherbsloeh.com

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com